Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf (1952-2015)

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf  15 Nisan 1952 tarihinde Andican vilayetinde doğmuştur.

Orta öğrenim sonrası Buhara’daki “MirArap Medresesi”nde tahsiline devam etmiştir. Bundan sonra Taşkent’deki İslam Enstitüsü’nde tahsiline devam etti. Enstitüyü bitirir bitirmez “Sovyet Şarki Müslümanları” dergisinde çalıştı. “Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi” Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf’u yurtdışında eğitim alması için Libya’nın Trablus şehrindeki “İslami Davet Fakültesi’ne gönderdi. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf  bu fakülteyi 1980 yılında bitirip yurduna dönmüştür.

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf , “Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi”nin dış ilişkiler çalışırken aynı zamanda Taşkent İslam Enstitü’nde ders vermiştir. Bundan sonra aynı enstitüde önce Müdür Vekili sonra Müdür olarak çalışmıştır.

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf  dini idarenin 1989 senesindeki Umumi Kurultayı’nda “Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Müftülüğü” makamına atanmıştır. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, bağımsız Özbekistan Cumhuriyeti’nin ilk müftüsü olmuştur. Aynı yıl sabık Sovyet Yüksek Konseyi’ne milletvekili olarak seçilmiştir. Şeyh Muhammed Yusuf hem zamanın Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov’a hem de Sovyet Yüksek Konseyi’nde Sovyetler Birliği Müslümanları’nın durumunu bildiren bir bildiri sunmuştur. Bu bildiride Müslümanların hukukuna saygı duyulması, haklarının iade edilmesi meseleleri dile getirilmiştir. Şeyh Muhammed Yusuf’un Gorbaçov ile başbaşa görüşmesinden sonra komünist sistemde müslümanlara karşı yürütülen siyasette olumlu değişimler görülmeye başlanmıştır. Şeyh Muhammed Yusuf’un çabalarıyla Sovyetler Birliği’nde pekçok mescit ve medreseler açılmaya başladı.Müslümanların dini adetlerinin ve merasimlerinin yerine getirilmesine izin verilmeye başlamıştır. Şeyh Muhammed Yusuf’un ısrarlı talepleri sonucu Gorbaçov, Sovyetler Birliği’nden hacca gidecek müslümanların sayısı artırmıştır. Aynı zamanlarda Şeyh Muhammed Yusuf, müslümanların hayatlarını olumlu yönde değiştirecek birçok önemli değişikliğin yapılmasını sağlamıştır.

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf , Sovyet Delegesi olarak bir çok yabancı devleti ziyaret etmiştir. Gorbaçov’un teklifiyle Afgan mücahitlerinin Peşaver’deki geçici karargahına giderek mücahit komutanlarıyla müzakereler yürütmüştür. Müftü hazretleri bütün gayretini Sovyet Müslümanları’nın dini haklarını kazanmak, İslam eğitimi ve medeniyetinin ihyasının önündeki engelleri kaldırmak için harcamıştır.

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf  son yıllarını ilm, davet ve İslam medeniyetini yükseltme faaliyetlerine vakfetmiştir.

Şeyh hazretleri, Mekke-i Mükerreme’deki ” Rabıtatü’l Alemi’l İslami”nin kuruluş toplantısı, Dünya Tasavvuf Birliği, Dünya İslam Milletleri (İslam Birliği teşkilatı?) Başkatipliği, Dünya Davet Toplantısı, Dünya Alimler Birliği, İslamabad’daki İslam Birliği  toplantısı, Mekke-i Mükerreme’deki Dünya Mütefekkir Alimler toplantısı, Ürdün’deki Ali Beyt Müessesi’ne bağlı İslami Fikirler Akademisi’nin üyesi olmuştur. Bunun gibi Şeyh hazretleri Mısır Arap Cumhuriyeti, Libya Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi birçok devlet tarafından fahri ünvan ve ödüllerle onurlandırılmıştır.

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf  6 ciltlik “Tefsiri Hilal”, 39 citlik “Hadis ve Hayat”, 5 ciltlik “Hasletli Hikmetler Şerhi”, 3 ciltlik “Kifaye Şerhi Muhtasar-ı Vikaye”, 3 ciltlik “Ruhi Terbiye”, 4 ciltlik “Şerhül Adabül Müfred” 2 ciltlik “İyilik ve Sıla-i Rahim Kitabı”, “İman”, “Vasatiyye-Hayat Yolu”, “Tasavvuf Hakkında Tasavvur”, “İhtilaflar Hakkında”, “Din Nasihattir”, “Eğer Takvalı Olsak”, “Temizlik İmandandır”, “Hac İbadeti”, “İslamda İnsan Hakları”, “İslam’da Aile”, “Tarih Emanettir”, “Cemiyetin Göğsüne Vurulan Hançer”, “İslam Musaffalığı Yolunda”, “İslam Manevi Cinayetlere Karşıdır”, “Ramazan’ı Nasıl Karşılarız?”, “İslam ve Çevremizin Muhafazası”, “Sünni Akideler”, “Usülül Fıkıh”, “Akaid İlmi”, “Semerkand’lı Ulemalar”, “Pazar”, “İsraf”, “Açık Hat”, “Zühd ve Haya”, “gibi 100 den fazla kitabın müellifiydiler.

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, 2015 yılının 10 Mart günü Taşkent şehrinde vefat etmiştir. Taşkent’deki “Şeyh Zeyneddin” kabristanına defnedildiler.

 

 

Alakalı