Kemal Sayar’ın yazdığı “Ruh Hali” kitabının değerlendirildiği panel programı yapıldı.İhsan Mümin ve Bilaluddin Abdulbasıt’ın sunduğu programda Habibullah Mümin moderatörlük yaptı. İki bölüme ayrılan panelin ilk bölümünde mutlu olmak için yapılması ve kaçınılması gereken hususlar dile getirildi. İkinci bölümde ise ruhi bozukluklar ele alındı.

,

Alakalı