TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE “DÜKÇİ İŞAN” ÖRNEĞİ -1898-

  TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE “DÜKÇİ İŞAN” ÖRNEĞİ -1898- Zahitbek ISRAILOV (Uludağ Üniversitesi S.B.E., Doktora Öğrencisi)   Özet İlmin merkezi olan Orta Asya’da Fergana Vadisindeki Müslümanlar, Çarlık Rusya tarafından istila edilmesinden sonra baskı ve dayatmalara maruz kalmıştır. Bu dayatmalara karşı Dükçü İşan olarak tanılan ve asıl adı Muhammed Ali Sabır oğlu olarak bilinen şahıs, Çarlık…

Devamı ...

Mevlâna Yakub-i Çerhî ve “Tefsîr-i Çerhî”

Mevlâna Yakub-i Çerhî ve “Tefsîr-i Çerhî” Tasavvufî Tefsirinin Kaynakları Gulnoza Saidova (İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi)   Özet Çalışmada, Mevlâna Yakub Çerhî’ye ait olan ‘Tefsir-i Çerhî’ adlı tefsir ele alınmış, Yakub-i Çerhî hayatına ait bilgiler sunuluş, kaleme aldığı eserler sıralanmış ve tefsirin kaynaklarını oluşturan eserler detaylı…

Devamı ...

DEVLET İÇİNDE DEVLET ŞEHİR :TAŞKENT

DEVLET İÇİNDE DEVLET ŞEHİR – TAŞKENT VE XIX. YÜZYIL TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARDAKİ ÖNEMİ Dr.Zebiniso KAMALOVA* *Kıdemli Uluslararası Araştırmacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi RPYK (Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü) Özet XIX. yüzyılın ilk yarısında Hokand Hanlığı’na dâhil edilen Taşkent, payitahttan sonra en önemli ticari merkez sayılırdı. Aynı zamanda devlet içinde bir devlet şehri olup, bütün bölgenin en…

Devamı ...

BOLŞEVİK DEVRİMİ SONRASI TÜRKİSTAN ve TÜRKİYE MÜNASEBETLERİ

Bolşevik Devrimi Sonrası Türkistan ve Türkiye Münasebetleri Feyzullah Raufhan* *(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü- MAMER Akademik Kurul Üyesi) Özet Bu çalışmamızda Türkistan’la Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri incelemeye çalıştık. 20. yüzyılda Rusların egemenliği altında olan Türkistan bölgesinin Bolşeviklerin hükümete gelme yıllarından Orta Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık yıllarının başına kadar…

Devamı ...

YENİ KİTABIMIZ BASILDI

"İslâm medeniyetini fizikî, beşerî ve kültürel dinamiği ile yüzyıllarca taşıyan coğrafyalardan biri, Müslüman tarih ve coğrafya literatüründe Maveraünnehir olarak geçen Türkistan’dır. Ancak son dört asırdır bu coğrafya sanki İslâm dünyasının dışındaymış gibi telakki edilmekteydi. Bölgeyi siyasî, ekonomik, kültürel ve sosyal nedenlerden dolayı 17. yüzyıldan beri yaşamakta olduğu düşüşten kurtarmak için çareler aranmaktaydı. Bu arayışlardan biri…

Devamı ...

VASİLİY BARTOLD VE ONUN NEVÂÎ İLE ULUĞ BEY DÖNEMLERİNDEKİ TASAVVUF KİTLELERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

VASİLİY BARTOLD VE ONUN NEVÂÎ İLE ULUĞ BEY DÖNEMLERİNDEKİ TASAVVUF KİTLELERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Saida DARİYEVA (Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı Doktora Öğrencisi) Giriş Türkistan araştırmaları Batı’da ilk olarak misyonerlik faaliyetleri şeklinde başlamıştır. Bu süreci oryantalizm çalışmaları takip etmiştir. Bu oryantalistler içerisinde Türkistan çalışmaları hususunda en öne çıkan isim olarak Vasily Bartold’u görmekteyiz.…

Devamı ...

OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN KİTAPLAR

Kitap listesi  Baymirza Hayıt a) Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi b) Basmacılar Nurettin Topçu a)Türkiye’nin Maarif Davası b) Yarınki Türkiye c) Kültür ve Medeniyet d) İslam ve İnsan e) İsyan Ahlakı Cengiz Aytmatov a) Elveda Gülsarı Cemil Meriç a) Bu Ülke b) Jurnal c) Umrandan Uygarlığa Rasim Özdenören a) Kafa karıştıran Kelimeler b) Yeni Dünya…

Devamı ...

KAZAK TÜRKLERİNİN LİDERİ ELİSKAN BATUR ALİPOĞLU’NUN HAYATI HAKKINDA BASILAN KİTABIMIZ…

1930 ‘lu yıllarda Çin mezaliminden dolayı ata yurtlarından göç etmek zorunda kalan Kazakların efsanevi lideri Eliskan Batur Alipoğlu’nun (1908-1943) hayat hikayesi anlatılmıştır. Kazak Türklerinin kısa bir tarihi ile başlayan kitap, Doğu Türkistan’da 1930’lu yıllarda başlayan Çin zulmü sebebiyle çok ağır şartlarda gerçekleşen ve pek çok Kazak’ın can verdiği zorlu göç sürecini de anlatmaktadır. Kitabı Okumak…

Devamı ...

İsmail Gaspıralı

İsmail Bey Gaspıralı Feyzullah ATAHAN* foto: (soldan) Gaspıralı İsmail Bey,Hasan Zerdabi, Alimerdan Topçubaşov İsmail Bey Gaspıralı 20 Mart 1851’de Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy’de doğdu. Annesi Fatme Sultan, köklü bir mirza ailesinin kızıydı. Babası Mustafa Alioğlu Gasprinskiy de Çarlık ordusundan emekli teğmen rütbesini taşıdığı için küçük İsmail zadegân sınıfına mensuptu. Öğrenim hayatına mahallî Müslüman mektebinde başlayan İsmail,…

Devamı ...