HALK ÖNDERİ ELİSKAN.pdf

БЯЦХАН САХАБЭ НАР.pdf  (Moğolca)

ALİ ŞİR NEVAÎ-ÇİHİL (KIRK) HADİS.pdf

O’zbek adabiyoti (antalogiya). 1-jild.pdf

 O’zbek adabiyoti (antalogiya). 1-jild_2.pdf
 O’zbek adabiyoti (antologiya). 2-jild.pdf
O’zbek adabiyoti (antologiya). 3-jild.pdf
O’zbek adabiyoti (antologiya). 4-jild. 1-kitob.pdf
O’zbek adabiyoti (antologiya). 4-jild. 1-kitob_2.pdf
O’zbek adabiyoti (antologiya) 4-jild. 2-kitob.pdf
O’zbek adabiyoti (antalogiya). 5-jild. 1-kitob.pdf
O’zbek adabiyoti (antalogiya). 5-jild. 2-kitob.pdf
 Abdulla Qodiriy. O’tkan kunlar (roman) pdf
 Abdurauf Fitrat. Najot yo’li.pdf
Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq.pdf
Dukchi Eshon. Ibratul g’ofiliyn.pdf
 Alisher Navoiy. Lisonut-tayr (nasriy bayoni).pdf
Alisher Navoiy. Hikmatlar.pdf
 Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri.pdf
 Abdulhamid Cho’lpon. Hikoyalar, tarjimalar.pdf
 Mahmudxo’ja Behbudiy. Tanlangan asarlar.pdf
 Abdurauf Fitrat. Hindistonda bir farangi ila buxorolik mudarrisning munozarasi.pdf
 Magtymguly.pdf (Turkmence)
 Gokdepe galasy.pdf  (Turkmence)