“ÜÇÜNCÜ DÖNEM MAKALE BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

MAKALE YAZIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

1-Başvuru için son tarih 15 Eylül 2020’dir. Kabul edilen çalışmaların son teslim tarihi ise 15 Kasım 2020 olacaktır.

2-Makale kabul edilecek kişiler Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri ve Araştırma Görevlileridir.

3-Merkezi Asya Araştırma Merkezi (MAMER)’nin çalışma alanlarına yönelik yazılar kabul edilecektir. (bkn. www.mamer.biz)

4-Yazar, kendi Yüksek Lisans veya Doktora tezinden makale üretebilir. Daha önce bir dergide yayınlanmış olan veya sempozyumda sunulmuş olan makaleler kesinlikle yayınlanmayacaktır. 

5-Makaleler en az 8 sayfa,  12 punto ve Times New Roman karakterinde yazılmış olmalıdır.

6-Makalelerde yazarın adı soyadı, varsa çalıştığı kurum, okuduğu okul/enstitü, mail bilgileri olmalıdır.

7-Makalelerde Türkçe Özet (en az 150 kelime), İngilizce Özet, Türkçe ve İngilizce 5 Anahtar Kavram, Dipnot ve Kaynakça olmalıdır.

8-Telif ödemeleri, yazı teslim edildikten 3 gün sonra banka hesabına veya makbuz karşılığı elden yapılacaktır.

9-Çalışmalarda bilimsel araştırma ve akademik yazım metotlarının pekiştirilmesi, Türkçe yazı diline aşina olunması amaçlanmaktadır.

10-Yukarıdaki şartlara sahip her makale ve tercüme, bilim kurulumuz tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecek ve belirli bir zaman içerisinde yayınlanacaktır.

11- Yukarıda zikredilen şartlara haiz her bir yazı için 2000 TL telif ücreti ödenecektir