“2021 YILI 1. DÖNEM MAKALE BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR”

MAKALE YAZIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

1-Başvuru için son tarih 15 Mart 2021’dir. Kabul edilen çalışmaların son teslim tarihi ise 15 Mayıs 2021 olacaktır.

2- Başvuracak kişilerin formu doldurmaları gerekmektedir.(Form linkinull) Daha önce başvururan kişilerin bilgi güncellemesi için tekrar formu doldurmaları lazımdır.

3-Makale kabul edilecek kişiler yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırma görevlileridir.

4-Merkezi Asya Araştırma Merkezi (MAMER)’nin çalışma alanlarına yönelik yazılar kabul edilecektir. (bkn. www.mamer.biz)

5-Yazar, kendi Yüksek Lisans veya Doktora tezinden makale üretebilir. Daha önce bir dergide yayınlanmış olan veya sempozyumda sunulmuş olan makaleler kesinlikle yayınlanmayacaktır. 

6-Makaleler en az 8 sayfa,  12 punto ve Times New Roman karakterinde yazılmış olmalıdır.

7-Makalelerde yazarın adı soyadı, varsa çalıştığı kurum, okuduğu okul/enstitü, mail  ve telefon bilgileri olmalıdır.

8-Makalelerde Türkçe Özet (en az 150 kelime), İngilizce Özet, Türkçe ve İngilizce 5 Anahtar Kavram, Dipnot ve Kaynakça olmalıdır.

9-Telif ödemeleri, yazı kabul edildikten 3 gün sonra banka hesabına veya makbuz karşılığı elden yapılacaktır.

10-Çalışmalarda bilimsel araştırma ve akademik yazım metotlarının pekiştirilmesi, Türkçe yazı diline aşina olunması amaçlanmaktadır.

11-Yukarıdaki şartlara sahip her makale bilim kurulumuz tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecek ve belirli bir zaman içerisinde yayınlanacaktır.

12- Yukarıda zikredilen şartlara haiz her bir yazı için 2000 TL telif ücreti ödenecektir