Özbek ziyalıları

İshakhan Töre İbret

İSHAKHAN TÖRE İBRET (1862-1937) İshakhan Cüneydullahhoca oğlu İbret eğitimci şair, mahir bir dilci, tarih uzmanı ve ilk Özbek yayıncılarındandır. 1862 yılında Nemengan şehrine yakın Törekurgan köyünde doğmuştur. İlk eğitimini  eski usül mektepte sonra annesinin elinden […]

Özbek ziyalıları

Atacan Haşim

Atacan Haşim (1905-1938) Atacan Haşim, 20. yüzyıldaki yeni Özbek edebiyatının kurucularından ve gelenekçiliği tenkit edenlerin meşhur temsilcilerinden birisidir. 1905 yılında Taşkent’te çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Önce eski mektepte ve medresede eğitim gördü sonra Rus Tüzem […]

Özbek ziyalıları

Palvanniyaz Hacı Yusupov

Palvanniyaz Hacı Yusupov(1861-1936) Özbek halkının ilerici simalarından, Hive Ceditçilerinden, “Genç Hive’liler” partisinin önderlerinden, Palvanniyaz Hacı Yusupov 1861 ‘de Hive’de tüccar bir ailede dünyaya geldi. 1871 yılına kadar ana-babasının; onlar vefat ettikten sonra amcası Yusufbay’ın elinde […]

Özbek ziyalıları

Muhammedşerif Sofizade

Muhammedşerif Sofizade (1880-1937) Muhammedşerif Sofizade Özbek demokratik ve eğitimcilik devri edebiyatı geleneğini devam ettiren ediplerden birisidir. Edibin doğum tarihi bugüne kadar 1869 yılı olarak bilinmekteydi. Büyük Ahmed Muhammed Ubeyd’in (“Özbekistan Edebiyatı ve Sanatı”, 23 Haziran […]

Özbek ziyalıları

Hacı Muin

Hacı Muin (1883-1942) Geçen yüz yılın başında vatanın özgürlüğü, halkın kültürü, milletin gelişmesi için mücadele eden  öncü  eğitimci münevverler arasında Hacı Muin Şükrullahoğlu da vardır. Hacı Muin 1883 yılında Semarkand’da doğmuştur. Babası Şükrullah, tüccar olup, […]

Özbek ziyalıları

Said Nasır Mircelilov

Said Nasır Mircelilov (1884-1937) Meşhur eğitimci, Türkistan’daki milli istiklal hareketinin  tanınmış temsilcilerinden biri Said Nasir Mircelilov 1884 yılı Türkistan(Yesi) şehrinde doğdu. Küçüklüğünden itibaren düşünceli, tedbirli ve çalışkan olan Said Nasir ticaret faaliyetine küçük bir kumaş […]