GENEL

Gayreti

Gayreti (1902-1976) Özbek edebiyatının ilerlemesi için büyük gayret göstermiş ve önemli eserler vermiş bir edip olan Gayreti Abdurahim Abdullahoğlu 1902 yılının 15 Şubat günü doğdu. Onun doğduğu yer,Taşkent’ in Degrez mahallesindeki bir esnaf ailenin eviydi. […]

Özbek ziyalıları

Çusti

Çusti (1904-1983) Şair Çusti klasik edebiyat ile yeni edebiyat arasında köprü kuran, geleneksel aruz sanatını ilerleten ediplerdendir. Onun için meşhur Habibi, Sabir, Abdullah, Çarhiy gibi şairler arasında anılmaktadır. Çusti, şairin mahlasıdır. Namangan’ın Çust ilçesinde dünyaya […]

Özbek ziyalıları

Ubeydullahhoca Esedullahocayev

Ubeydullahhoca Esadullahhocayev (1878-1937) Ceditçilik hareketinin ileri gelen temsilcilerinden birisidir. Devlet adamı, siyasetçi, Özbek matbuatının ilk kurucularındandır. Ubeydullahhoca Esadullahhocaoğlu (Esedullahhocayev) 1878 yılında Taşkent’te doğdu. Rus- tüzem okulunu bitrdikten sonra devlet dairelerinde tercümanlık yaptı. Daha sonra Seretov […]

MAKALELER

Mirza Kalender Müşrif’in “ŞAHNÂME-İ NUSRETPAYAM” Adlı Eserinde Orta Asya Hanlıklarının İlişkileri

MİRZA KALENDER MÜŞRİF’İN “ŞAHNÂME-İ NUSRETPAYAM” ADLI ESERİNDE ORTA ASYA HANLIKLARININ İLİŞKİLERİNE DAİR BAZI BİLGİLER ÜZERİNE MAKALE fotoğraf:Hokand Hanlığı Sarayı   Feyzullah ATAHAN[1] (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora öğrencisi, MAMER Akademik Kurul Üyesi) ÖZET Makalede tarihçi […]

Özbek ziyalıları

Said Rıza Alizâde

Said Rıza Alizâde (1887-1945) Said Rıza Alizâde 15 şubat 1882 yılında Semerkant’ta doğdu. Babası Hacı Mir Mahsum İranlı olup 1882 yılında Horasan’dan Buhara’ya  sonra Semerkant’ a yerleşti. Said Rıza Alizâde 6 yıl Semerkant’ta medresede okudu, […]