MAKALELER

İRAN VE SURİYE POLİTİKASINDA DİNİN ROLÜ

Şiiliğin Resmi Devlet Dini Haline Gelmesi Şiiliğe eski Fars  medeniyetinin etkisi olduğu da söylenebilir, çünkü Araplar özgür ve hür bedevi hayat geçirmiş ve geçiriyorlardı. İlk Şiilerin Farslardan oluştuğu gibi, günümüze kadar İranlıların Şiiliği benimsemeleri açık […]

MAKALELER

HİNDİSTAN-1-

Hindistan’da Oynanan Oyunlar: Hindistan’ı yüzyıllar boyunca Müslümanlar yönetti Hindistan Müslümanlarını (mezhepte ve akaitte) İngilizler nasıl parçaladı? Müslümanların arası nasıl bozuldu? Fıkıhta yaşanan İlk ihtilaflar. Akait konularında yaşanan ihtilaflar. Hindistan, dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı […]

MAKALELER

İNGİLİZLER ve RUSLAR TÜRKİSTAN’DA -Fıtrat- (Özbekçe Makale)(*)

Маълумдурким: бу кун Герман ва Турк давлатларининг биринчи душманлари англиздир. Герман ва турк давлатлари олдида Туркистоннинг англизларга кечмакиндан русларға қолмоғи яхшироқдир. Бир вақтлар ўзини турк давлатининг бир кашиши атаған Афғон ҳукумати турк сиёсатига шунча молик […]

MAKALELER

ALİ ŞİR NEVAİ

ALİ ŞİR NEVAİ * Ali Şir Nevai, 9 Şubat 1441 tarihinde Afganistan, Herat’da doğmuştur. Babası Timur’un meliklerinden Sultan Ebû Said’in veziri Kiçkine (Küçük) Bahşi idi. Ali Şîr Nevâî’nin ilk eğitimini babası verdi. Daha sonraki eğitimine […]

MAKALELER

ABDULLAH KADİRİ-ULAKDA- (Hikaye) Özbekçe

Abdulla Qodiriy. Uloqda (hikoya) / Kiril * [1] I- қисм Кеча дадамдан сўраб қўйганим учун бугун акам ҳам «керак эмас, борма» деган жекиришини қилмади. Чойни наридан-бери ичиб, отхонага югурдим. Дадам билан ойим: — Оёғинг олти, […]

MAKALELER

HOCA AHMET YESEVİ

Türk tasavvuf geleneğinin hareket noktası “Pîr-i Türkistan” Hoca Ahmed Yesevî, Güney Kazakistan`da Çimkent şehrine 7 km., bugün Türkistan adıyla tanınan Yesi şehrine 157 km. uzaklıktaki Sayram kasabasında doğmuştur. Doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir. 73 yıl […]