AVRASYACILIK STRATEJİSİNDE İRAN’IN KONUMU

Önsöz Son zamanlarda sıkça dile getirilen ve uluslararası bir proje olarak sunulan Rusya merkezli “Avrasyacılık” projesi, Türk Cumhuriyetleri yanında Rusya Federasyonu’na bağlı olan Özerk Cumhuriyet ve Bölgelerde yaşayan Türk ve Müslüman toplumları yakından ilgilendirmektedir. Bu makalede Avrasyacılık, projenin mimarlarının eserlerinden ve tarihi kaynaklardan yararlanılarak objektif kriterlere uygun bir biçimde ortaya konulmuştur. Avrasyacılık’ın oluşum süreci ve…

Devamı ...

ŞEYBANİLER DÖNEMİNDE YAZILAN TEVÂRÎH-İ GÜZÎDE NUSRET-NÂME ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME

ŞEYBANİLER DÖNEMİNDE YAZILAN TEVÂRÎH-İ GÜZÎDE NUSRET-NÂME ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME Avazkhan Umarov (Ege Üniversitesi Türk Dili ve Lehçeleri Bölümü, Doktora öğrencisi) fotoğraf: Minyatürde Cengiz Han oğullarına nasihat etmektedir. Onlara birer ok vererek oku kırmalarını söylüyor. Onlar da hemen kırıyorlar. Sonra dört oku birden veriyor. Ama onu kıramıyorlar… (OR3222 Londra nüshası : 43b/1) Özet: Timurlu Devletinin…

Devamı ...

TÜRKİSTAN MÜCADELE HAREKETLERİNDE OSMANLI BASINININ ETKİSİ

TÜRKİSTAN MÜCADELE HAREKETLERİNDE OSMANLI BASINININ ETKİSİ Şahruhbek Olimov (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü doktora öğrencisi)  Özet Türkistan ceditçilik hareketi bölgedeki siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların çoğaldığı, bölgeyi yönetenlerin duyarsızlığı sonucunda ortaya çıktı. Fakat yeni fikrin, reform mühitinin ortaya çıkışında iç nedenlerle beraber dış nedenler de çok önemliydi. Dış nedenlerin başında da İslam aleminde…

Devamı ...

TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE “MOLLA ALİMKUL” ÖRNEĞİ

TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE:“MOLLA ALİMKUL” ÖRNEĞİ *Zahitbek ISRAILOV  Uludağ Üniversitesi S.B.E. Doktora Öğrencisi)   Özet XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rusya, Hokand Hanlığı’nın topraklarını işgal etmeye başlamıştır. Özellikle hanlık için stratejik öneme sahip olan Taşkent ve Çimkent şehirlerinin işgaline karşı mücadele veren komutan Molla Alimkul’dur.  Bu makalede Hokand Hanlığı askerlerinin başında bulunan başkomutan Molla Alimkul’un hayatı…

Devamı ...

RUS ELÇİSİ FİLİP NAZAROV’UN TAŞKENT HATIRALARI: (1813-1814)

RUS ELÇİSİ FİLİP NAZAROV’UN TAŞKENT HATIRALARI: (1813-1814) *Fayzullakhon Otakhonov (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi) fotoğraf: Taşkent’te ip cambazları Özet Bu makalede Rus diplomatı ve elçisi Filip Nazarov’un hatıratındaki Taşkent kısmını ele aldık. Onun verdiği bilgiler, 19. yüzyıl başları Taşkent tarihi hakkında başka kaynaklarda bulunmayan bazı bilgileri içermesi nedeniyle kıymetlidir. Biz bu bilgileri başka…

Devamı ...

BİR RUS PAPAZIN GÖZÜNDEN TÜRKİSTAN’DAKİ DERVİŞLER

RUS PAPAZI PETR POZDNEYEV’İN “DERVİŞİ V MUSULMANSKOM MİRE / İSLÂM DÜNYASINDA DERVİŞLER” ADLI KİTABINDA TÜRKİSTAN DERVİŞLERİNİN YAŞAM TARZI, GİYİM-KUŞAMI VE TÖRENLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER *Saida DARİYEVA (Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı Doktora Öğrencisi)    Özet Bu makalede, P. Pozdneyev’in “Dervişi v Musulmanskom Mire / İslam Dünyasında Dervişler” eserindeki bilgiler ışığında Türkistan dervişlerinin günlük…

Devamı ...

TÜRKİSTAN HANLIKLARININ GERİLEMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER-HÎVE HANLIĞI ÖRNEĞİ

  TÜRKİSTAN HANLIKLARININ GERİLEMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER: HÎVE HANLIĞI ÖRNEĞİ Vali Khaitov  (Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Öğrencisi) Fotoğraf: Hive şehri   Özet XVI. yüzyıldan itibaren Türkistan’da Cengiz soyundan gelen hükümdarlar ortaya çıkmıştı. “Han” unvanını almakla kendini Moğol Kağanlığına nispet ederken, yerli Müslüman toplumun güvenini kazanmak ve meşruiyet temin etmek için İslami değerlere de…

Devamı ...

TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE “DÜKÇİ İŞAN” ÖRNEĞİ -1898-

  TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE “DÜKÇİ İŞAN” ÖRNEĞİ -1898- Zahitbek ISRAILOV (Uludağ Üniversitesi S.B.E., Doktora Öğrencisi)   Özet İlmin merkezi olan Orta Asya’da Fergana Vadisindeki Müslümanlar, Çarlık Rusya tarafından istila edilmesinden sonra baskı ve dayatmalara maruz kalmıştır. Bu dayatmalara karşı Dükçü İşan olarak tanılan ve asıl adı Muhammed Ali Sabır oğlu olarak bilinen şahıs, Çarlık…

Devamı ...

Mevlâna Yakub-i Çerhî ve “Tefsîr-i Çerhî”

Mevlâna Yakub-i Çerhî ve “Tefsîr-i Çerhî” Tasavvufî Tefsirinin Kaynakları Gulnoza Saidova (İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi)   Özet Çalışmada, Mevlâna Yakub Çerhî’ye ait olan ‘Tefsir-i Çerhî’ adlı tefsir ele alınmış, Yakub-i Çerhî hayatına ait bilgiler sunuluş, kaleme aldığı eserler sıralanmış ve tefsirin kaynaklarını oluşturan eserler detaylı…

Devamı ...

DEVLET İÇİNDE DEVLET ŞEHİR :TAŞKENT

DEVLET İÇİNDE DEVLET ŞEHİR – TAŞKENT VE XIX. YÜZYIL TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARDAKİ ÖNEMİ Dr.Zebiniso KAMALOVA* *Kıdemli Uluslararası Araştırmacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi RPYK (Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü) Özet XIX. yüzyılın ilk yarısında Hokand Hanlığı’na dâhil edilen Taşkent, payitahttan sonra en önemli ticari merkez sayılırdı. Aynı zamanda devlet içinde bir devlet şehri olup, bütün bölgenin en…

Devamı ...