MAKALELER

Moğolistan’da Hristiyan Misyonerlerinin Çalışmaları

Moğolistan’da Hrıstiyan Misyonerlerinin Çalışmaları: *Serikcan KENDEBAY Moğolistan’da hem Müslüman topluluklara hem de Budist, ateist ve diğer dinlerden olan Moğollara karşı Hristiyan misyonerlik faaliyetleri gerçekletirilmektedir. Misyonerlikle ilgili olarak bölgede yaşananları aktaracağım. Bu konuya en yakından şahidlik […]

MAKALELER

REGİSTAN

Semerkand Registan meydanı, kadim Semerkand kentinin resmi merkezi olup burada üç tarihi bina yükselmiştir: Uluğbek Medresesi (1417-1420), Şirdar Medrese (1619-1636) ve Tillakari Medrese (1647-1660). Registan, kadim ilim, eğitim kurumlarının yerleşim yeri olup ve şarktaki şehircilik […]

MAKALELER

DUANIN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DUANIN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Serikcan KENDEBAY (Marmara Üniversitesi- MAMER Akademik Kurul Üyesi) Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de (Ey Muhammed!) De ki: “ Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin”[1] buyurmaktadır. Bu ayetten anlaşılacağı üzere […]

MAKALELER

SELAMLAŞMAK ESENLİK ve HUZUR KAYNAĞIDIR

Selâmlaşmak Esenlik ve Huzur Kaynağıdır *Editör-Yazar Mehmet DERİ Sözlükler de selâm; emniyet, güven, kurtuluş, esenlik, barış, huzur anlamına geldiği gibi, insanların birbiriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söz, işaret ve hareket anlamına da […]

GENEL

MEDENİYET (UYGARLIK)

Medeniyet (Uygarlık) Kaykısız SHANAZAROV (MAMER Akademik Kurul Üyesi) Medeniyet, Arapça’da “şehir” anlamına gelen ve müdûn köküne dayanan medîne isminden türediği; Osmanlı Türkçesi’nde türetilen medeniyyet kelimesinin de kök itibariyle “yönetmek” (es-siyâse) ve “mâlik olmak” anlamları da […]

MAKALELER

HİVE HANLIĞI’NIN SON DÖNEMLERİ

*Muhammet İkbal MÜMİNOĞLU (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü- MAMER Akademik Kurul Üyesi) Hive Hanlığı’nın Son Dönemleri 1763 yılında Timur-Gazi Han’ın öldürülmesinden sonra Manğıt, Kıpçak ve Konğırat boyları arasında saltanat kavgası başladı. Bu çekişmelerden sonra, Muhammed Emin-İnak […]