MAKALELER

Mirza Kalender Müşrif’in “ŞAHNÂME-İ NUSRETPAYAM” Adlı Eserinde Orta Asya Hanlıklarının İlişkileri

MİRZA KALENDER MÜŞRİF’İN “ŞAHNÂME-İ NUSRETPAYAM” ADLI ESERİNDE ORTA ASYA HANLIKLARININ İLİŞKİLERİNE DAİR BAZI BİLGİLER ÜZERİNE MAKALE fotoğraf:Hokand Hanlığı Sarayı   Feyzullah ATAHAN[1] (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora öğrencisi, MAMER Akademik Kurul Üyesi) ÖZET Makalede tarihçi […]

MAKALELER

REGİSTAN

Semerkand Registan meydanı, kadim Semerkand kentinin resmi merkezi olup burada üç tarihi bina yükselmiştir: Uluğbek Medresesi (1417-1420), Şirdar Medrese (1619-1636) ve Tillakari Medrese (1647-1660). Registan, kadim ilim, eğitim kurumlarının yerleşim yeri olup ve şarktaki şehircilik […]

MAKALELER

SELAMLAŞMAK ESENLİK ve HUZUR KAYNAĞIDIR

Selâmlaşmak Esenlik ve Huzur Kaynağıdır *Editör-Yazar Mehmet DERİ Sözlükler de selâm; emniyet, güven, kurtuluş, esenlik, barış, huzur anlamına geldiği gibi, insanların birbiriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söz, işaret ve hareket anlamına da […]

GENEL

MEDENİYET (UYGARLIK)

Medeniyet (Uygarlık) Kaykısız SHANAZAROV (MAMER Akademik Kurul Üyesi) Medeniyet, Arapça’da “şehir” anlamına gelen ve müdûn köküne dayanan medîne isminden türediği; Osmanlı Türkçesi’nde türetilen medeniyyet kelimesinin de kök itibariyle “yönetmek” (es-siyâse) ve “mâlik olmak” anlamları da […]

MAKALELER

HİVE HANLIĞI’NIN SON DÖNEMLERİ

*Muhammet İkbal MÜMİNOĞLU (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü- MAMER Akademik Kurul Üyesi) Hive Hanlığı’nın Son Dönemleri 1763 yılında Timur-Gazi Han’ın öldürülmesinden sonra Manğıt, Kıpçak ve Konğırat boyları arasında saltanat kavgası başladı. Bu çekişmelerden sonra, Muhammed Emin-İnak […]