Özbek ziyalıları

Alihan Töre Sağuni

Alihan Töre Sağuni (1885-1976) Alihan Töre  Şakirhocaoğlu (Sağuni :Balasagun’da doğduğu için bu ismi kullanmıştır) (d.21.03.1885-Tokmak- ö.28.02.1976- Taşkent) Din ve toplum önderi, ulema, Özbek bir aileye mensup olan Alihan Töre Sağunî, 1885 yılında Kırgızistan’ın Tokmak (eski […]

ETKİNLİKLER

“Düştüğümüz Hatalar” Konulu Söyleşi Yapıldı

8 Haziran 2017 tarihinde “Düştüğümüz Hatalar” konulu iftar programlı söyleşide günümüzün en önemli meselesi olarak parçalanma ve ihtilaf konusu ele alındı. Habibullah Mimin’in yönetiminde yapılan söyleşide alimlerin ittifak etmesiyle ümmetin birleşmesine önemli bir adım atılacağı […]

Özbek ziyalıları

Abdülhamit Süleyman Çolpan

Abdülhamit Süleyman Çolpan (1897-1938) 1897 yilinda Türkistan’ın Fergana vilayetine bağlı olan Andican kentinde dogdu. Gerçek adı Abdülhamit Süleyman’dır. Çolpan (Tan Yıldızı) onun takma adıdır. Çolpan Cedit doneminin en önemli şairidir. Hem medresede hem Rus okullannda […]

Özbek ziyalıları

Osman Hoca Polathocayev (Osman Kocaoğlu)

Osman Hoca Polathocayev (Osman Kocaoğlu)(1878-1968) Devlet adamı ve toplum önderi Osman Hoca, 1878 yılında Buhara’da tüccar bir ailede dünyaya gelmiştir. Buhara’daki Ceditçilik hareketinin önderlerindendir. Buhara’da medrese eğitimi almıştır. 1908’de İstanbul’da okumuştur. 1912’de gizli bir teşkilat […]

ETKİNLİKLER

“Ruh Hali” Konulu Panel Programı Yapıldı

Kemal Sayar’ın yazdığı “Ruh Hali” kitabının değerlendirildiği panel programı yapıldı.İhsan Mümin ve Bilaluddin Abdulbasıt’ın sunduğu programda Habibullah Mümin moderatörlük yaptı. İki bölüme ayrılan panelin ilk bölümünde mutlu olmak için yapılması ve kaçınılması gereken hususlar dile […]

MAKALELER

İRAN VE SURİYE POLİTİKASINDA DİNİN ROLÜ

Şiiliğin Resmi Devlet Dini Haline Gelmesi Şiiliğe eski Fars  medeniyetinin etkisi olduğu da söylenebilir, çünkü Araplar özgür ve hür bedevi hayat geçirmiş ve geçiriyorlardı. İlk Şiilerin Farslardan oluştuğu gibi, günümüze kadar İranlıların Şiiliği benimsemeleri açık […]