“Günümüzde Nefis Terbiyesi” Konulu Program Merter Büromuzda Yapıldı

15 Haziran 2017 tarihinde Merter büromuzda yapılan programda, güncel meseleler karşısında nefis terbiyesinin önemine dikkat çekildi. Katılımcılar özetle şu hususları dile getirdiler: “Nefis terbiyesi insanın olgunlaşmasını sağlar. Halka hizmet ederken karşılaşılan zahmetlere katlanmayı, sebatkar olmayı kolaylaştırır ve gurura kapılmayı engeller. İnsanın derecesini yükseltir”. Nefis terbiyesiyle ilgili neler yapılması gerektiği daha sonraki bir toplantıda ele alınacaktır.

Devamı ...

Alihan Töre Sağuni

Alihan Töre Sağuni (1885-1976) Alihan Töre  Şakirhocaoğlu (Sağuni :Balasagun’da doğduğu için bu ismi kullanmıştır) (d.21.03.1885-Tokmak- ö.28.02.1976- Taşkent) Din ve toplum önderi, ulema, Özbek bir aileye mensup olan Alihan Töre Sağunî, 1885 yılında Kırgızistan’ın Tokmak (eski Balasagun) şehrinde doğdu. İlk tahsilini kendi memleketinde yaptıktan sonra Mekke, Medine, Buhara gibi ünlü İslâm merkezlerinin mektep ve medreselerinde tahsil…

Devamı ...

“Düştüğümüz Hatalar” Konulu Söyleşi Yapıldı

8 Haziran 2017 tarihinde “Düştüğümüz Hatalar” konulu iftar programlı söyleşide günümüzün en önemli meselesi olarak parçalanma ve ihtilaf konusu ele alındı. Habibullah Mimin’in yönetiminde yapılan söyleşide alimlerin ittifak etmesiyle ümmetin birleşmesine önemli bir adım atılacağı işlendi. Taassubun ne kadar zarar verici olduğu ve bunun da cehaletten kaynaklandığı anlatıldı. Cehaletin bilgisizlik olmadığı açıklandı. “Ben müslümanım” diyen…

Devamı ...

Abdülhamit Süleyman Çolpan

Abdülhamit Süleyman Çolpan (1897-1938) 1897 yilinda Türkistan’ın Fergana vilayetine bağlı olan Andican kentinde dogdu. Gerçek adı Abdülhamit Süleyman’dır. Çolpan (Tan Yıldızı) onun takma adıdır. Çolpan Cedit doneminin en önemli şairidir. Hem medresede hem Rus okullannda öğrenim görmüş; Arapça, Farsça, Rusça ve Ingilizce öğrenmiştir. Mevlana, Sadi, Hafız, Hayyam, Nevayî, Fuzülî gibi Türk ve İslam klasiklerini okumuştur.…

Devamı ...

01 Haziran 2017 Perşembe Akşamı “Ramazan’ın Ehemmiyeti” Konulu ProgramYapıldı

Abid Alimyar’ın sunduğu programda Ramazan’ın bereketinden faydalanmak için dikkat etmemiz gereken hususlar dile getirildi. Ashab-ı Kiram efendilerimizin Ramazan’dan sonra yılın yarısını geçen Ramazan’da yapılan ibadetlerin kabulü için, diğer yarısını da Ramazan’ı karşılamak için gayret gösterdikleri anlatıldı. Ramazan’da dikkat edtmemiz gereken hususlar özetle şu şekilde ifade edildi: -Namazlarımızı cemaatle kılmalıyız. -Ramazan’da dikkat ettiğimiz hususların tüm yıla…

Devamı ...

Osman Hoca Polathocayev (Osman Kocaoğlu)

Osman Hoca Polathocayev (Osman Kocaoğlu)(1878-1968) Devlet adamı ve toplum önderi Osman Hoca, 1878 yılında Buhara’da tüccar bir ailede dünyaya gelmiştir. Buhara’daki Ceditçilik hareketinin önderlerindendir. Buhara’da medrese eğitimi almıştır. 1908’de İstanbul’da okumuştur. 1912’de gizli bir teşkilat olan “Terbiye-i Etfal” in faal üyelerinden biri olmuştur. İstanbul’da, Hindistan’da, Bahçesaray’da, Kazan’da, Taşkent’te yayınlanan gazete, dergi ve kitapları da okuyarak…

Devamı ...

“Ruh Hali” Konulu Panel Programı Yapıldı

Kemal Sayar’ın yazdığı “Ruh Hali” kitabının değerlendirildiği panel programı yapıldı.İhsan Mümin ve Bilaluddin Abdulbasıt’ın sunduğu programda Habibullah Mümin moderatörlük yaptı. İki bölüme ayrılan panelin ilk bölümünde mutlu olmak için yapılması ve kaçınılması gereken hususlar dile getirildi. İkinci bölümde ise ruhi bozukluklar ele alındı. ,

Devamı ...

İRAN VE SURİYE POLİTİKASINDA DİNİN ROLÜ

Şiiliğin Resmi Devlet Dini Haline Gelmesi Şiiliğe eski Fars  medeniyetinin etkisi olduğu da söylenebilir, çünkü Araplar özgür ve hür bedevi hayat geçirmiş ve geçiriyorlardı. İlk Şiilerin Farslardan oluştuğu gibi, günümüze kadar İranlıların Şiiliği benimsemeleri açık söylenebilir. Safeviler dönemine kadar %90’a varan Sünni kimliğe sahip olan İran’ın ve Emeviler başkenti seçilen, 20. yüzyıla kadar çoğunluğu Sünnilerden…

Devamı ...