– Merkezi Asya’nın tarihi, medeniyeti, sosyal yapısı konularında araştırma yapacak uzman kadrolar yetiştirmek.

– Merkezi Asya’daki istekli öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmeleri için imkan sağlamak.

-Türkiye’de eğitim gören Merkezi Asyalı öğrencilerin kişisel gelişim ve akademik eğitimlerine yardımcı olmak.

-Türkiye, İslam Medeniyeti ve dünya kültürünü ait önemli eserleri tercüme etmek. Merkezi Asya’nın önemli eserlerini de Türkiye Türkçesi’ne aktarmak.

-Türkiye ve Merkezi Asya Devletleri ilim adamları arasında irtibat kurmak.