– AKADEMİK KURUL ÇALIŞMALARI:

Merkezi Asya’dan gelen yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğretim üyesi olan kişilerden oluşan bir Akademik Kurul teşkil edilmiştir. Akademik Kurul periyodik toplantılarında bilimsel çalışmalar yapmakta, uzman kişileri davet etmekte ve akademik açıdan işbirliği yapmaktadırlar. İlerleyen süreçte “Enstitü” kurulması hedeflenmektedir.

-ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI:

Merkezi Asya’dan başarılı ve ilmi çalışmalar konusunda istekli öğrenciler davet edilmiştir ve her yıl bu çalışmaya devam edilecektir. Bu öğrencilerin özellikle sosyal bilimler konusunda eğitim görmeleri teşvik edilmektedir.

-TELİF VE TERCÜME ÇALIŞMALARI:

Akademik Kurul üyeleri, aylık olarak makale yazmakla, 3 aylık periyotlarla (dönem) konferansa katılma veya seminer verme, yıllık olarak bir kitap tercüme veya telif yapmakla mükelleftirler. Ayrıca sadece tercümelerden sorumlu bir “TERCÜME KURULU” teşkil edilmiştir. Bu sayede üyelerimizin akademik düzeyleri artırılacak, Merkezi Asya lisanlarına ve Türkiye Türkçesine eserler kazandırılacaktır.

– MERKEZİ ASYA DİLLERİ KÜTÜPHANESİ KURULMASI:

Merkezi Asya’nın medeniyet birikimini gösterecek nitelikte olacak kütüphanede öncelikle elektronik ortamda olan kitaplar sunulacaktır. Merkezimizde matbuu kitapların toplanmasına başlanmıştır.